ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ-ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ

 

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΟΡΟΦΗΣ - ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1. ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

2. ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ

3. ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ

4. ΚΕΡΑΜΟΕΙΔΗΣ